امام هادی (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان امام هادی (ع) (خراسان رضوی - مشهد)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۱ - ۳۳۶۸ ۲۶۷۱

visibility ۳۲۳

بازدید

خراسان رضوی - مشهد

بلوار وحدت- وحدت ۲۱- بیمارستان امام هادی (علیه السلام)

۰۵۱ - ۳۳۶۸ ۲۶۷۱

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
گوش و حلق و بینی
جراحی عمومی
مامایی
زنان و زایمان