امام هادی (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان امام هادی (ع) (بوشهر - دیر)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۷ - ۳۵۴۶۳۶۱۹

visibility ۴۷۹

بازدید

سایر موارد

بیمارستان , مراکز درمانی, کلینیک, درمانگاه

بوشهر - دیر

بردستان- بیمارستان امام هادی(ع)دیر

۰۷۷ - ۳۵۴۶۳۶۱۹