امام علی (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان امام علی (ع) (چهارمحال و بختیاری - شهرکرد)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۸ - ٣٢٢٤٠٠٠١-٣٢٢٤٠٠٠٢

visibility ۳۴۲

بازدید

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

بلوارآیت اله طالقانی - مجتمع ادارات - جنب فرمانداری

۰۳۸ - ٣٢٢٤٠٠٠١-٣٢٢٤٠٠٠٢

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
اعصاب
ارتوپدی
عفونی
داخلی غدد (آندوکراینولوژی)
جراحی عمومی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
اتاق عمل
چشم
csr
nicu
همودیالیز
جراحی مغز و اعصاب
داخلی