امام علی (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان امام علی (ع) (کرمان - زرند)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۴ - ۳۳۴۲۵۰۰۰-۱۴

visibility ۲۷۱

بازدید

کرمان - زرند

بلوار جمهوری اسلامی - خیابان پرستار- بیمارستان امام علی(ع) تامین اجتماعی

۰۳۴ - ۳۳۴۲۵۰۰۰-۱۴

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
قلب و عروق
ارتوپدی
عفونی
جراحی عمومی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
تخت زایمان
داخلی