امام علی (ع) - اینفوسلامت

کلینیک امام علی (ع) (چهارمحال و بختیاری - شهرکرد)

کلینیک
  • تماس

  • ۰۳۸ -  ۳۲۲۴۲۶۹۶

visibility ۳۳۲

بازدید

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

بلوار شریعتی- کلینیک تخصصی امام علی(ع)

۰۳۸ -  ۳۲۲۴۲۶۹۶

فیزیوتراپی
رادیولوژی
سنجش تراکم استخوان
نوار عصب و عضله