امام علی (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان امام علی (ع) (خراسان جنوبی - سرایان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۶ - -

visibility ۳۷۷

بازدید

خراسان جنوبی - سرایان

-

۰۵۶ - -

زنان
کودکان و اطفال
اورژانس
icu
جراحی عمومی
داخلی