امام علی (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان امام علی (ع) (ایلام - سرابله)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۴ - ۳۴۲۲۴۶۶۶

visibility ۳۴۹

بازدید

ایلام - سرابله

میدان معلم - بلوار فاتحان میمک

۰۸۴ - ۳۴۲۲۴۶۶۶

کودکان و اطفال
اورژانس
قلب و عروق
روانپزشکی
جراحی عمومی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
داخلی