امام علی (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان امام علی (ع) (البرز - کرج)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۶ - ۳۲۵۰۰۱۲۳
  • ۰۲۶ - ۳۲۵۲۷۵۷۶
  • ۰۲۶ - ۳۲۵۴۷۱۲۸

visibility ۱۱۴

بازدید

البرز - کرج

ابتدای جاده چالوس- سه راه عظیمیه- مجتمع آموزشی پزشكی درمانی امام علی (ع) سایر تلفن ها - ۳۲۵۲۷۵۷۵

۰۲۶ - ۳۲۵۰۰۱۲۳ - ۳۲۵۲۷۵۷۶

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
زایشگاه
icu
عفونی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
دیالیز
اتاق عمل
nicu
داخلی
post icu
جراحی مردان