امام حسین (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان امام حسین (ع) (آذربایجان شرقی - هشترود)

بيمارستان

بازدید ۴۴۱

  • آدرس و شماره تلفن بیمارستان امام حسین (ع)

  • آذربایجان شرقی - هشترود

    خیابان شهید بهشتی جنوبی- جنب فرمانداری- انتهای خیابان پرستار

    ۰۴۱ - ۵۲۶۲۶۷۱۵

  • ۰۴۱ - ۵۲۶۲۶۷۱۵
  • ۰۴۱ - ۵۲۶۲۶۷۳۰
  • نقشه گوگل بیمارستان امام حسین (ع)

بخش های تخصصی بیمارستان امام حسین (ع)
کودکان و اطفال
اورژانس
ccu
جراحی عمومی
اتاق عمل
همودیالیز
زنان و زایمان
داخلی
لیست پزشکان بیمارستان امام حسین (ع)