امام حسین (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان امام حسین (ع) (آذربایجان شرقی - هشترود)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۵۲۶۲۶۷۱۵
  • ۰۴۱ - ۵۲۶۲۶۷۳۰

visibility ۳۶۱

بازدید

آذربایجان شرقی - هشترود

خیابان شهید بهشتی جنوبی- جنب فرمانداری- انتهای خیابان پرستار

۰۴۱ - ۵۲۶۲۶۷۱۵

کودکان و اطفال
اورژانس
ccu
جراحی عمومی
اتاق عمل
همودیالیز
زنان و زایمان
داخلی