راضیه فیروز - اینفوسلامت

بیمارستان راضیه فیروز (کرمان - کرمان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۴ - ۳۲۲۲۸۴۸۴

visibility ۳۲۴

بازدید

کرمان - کرمان

خیابان مطهری غربی - بیمارستان راضیه فیروز

۰۳۴ - ۳۲۲۲۸۴۸۴

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
قلب و عروق
ارتوپدی
عفونی
post ccu
جراحی عمومی
جراحی قلب
اتاق عمل
جراحی فک و صورت
(اتاق درد) لیبر
تخت زایمان
آی سی یو جنرال
جراحی مغز و اعصاب
آنژیوگرافی
زنان و زایمان
داخلی
ترمیمی