ولیعصر (عج) - اینفوسلامت

بیمارستان ولیعصر (عج) (فارس - اقلید)

بيمارستان

visibility ۶۵۰

بازدید

فارس - اقلید

بلوار امام خمینی- بیمارستان ولیعصر

۰۷۱ - ۴۴۵۲۹۳۴۱ - ۴۴۵۲ ۰۴۵۱

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
ارتوپدی
جراحی عمومی
اتاق عمل
چشم
مامایی
nicu
همودیالیز
تالاسمی
زنان و زایمان
داخلی