روانپزشکی ابن سینا - اینفوسلامت

بیمارستان روانپزشکی ابن سینا (فارس - شیراز)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۱ - ۳۲۲۸۹۶۰۱-۴

visibility ۱۲۰۵

بازدید

سایر موارد

بیمارستان تخصصی روانپزشکی در شیراز

فارس - شیراز

خیابان حافظ -جنب بوستان ۱۳ آبان -بیمارستان ابن سینا - کد پستی ۷۱۴۶۶۷۶۵۴۹

۰۷۱ - ۳۲۲۸۹۶۰۱-۴

اورژانس
اعصاب
روانپزشکی
اعصاب و روان