روانپزشکی ابن سینا - اینفوسلامت

بیمارستان روانپزشکی ابن سینا (فارس - شیراز)

بيمارستان

بازدید ۱۷۷۶

  • آدرس و شماره تلفن بیمارستان روانپزشکی ابن سینا

  • فارس - شیراز

    خیابان حافظ -جنب بوستان ۱۳ آبان -بیمارستان ابن سینا - کد پستی ۷۱۴۶۶۷۶۵۴۹

    ۰۷۱ - ۳۲۲۸۹۶۰۱-۴

  • ۰۷۱ - ۳۲۲۸۹۶۰۱-۴
  • نقشه گوگل بیمارستان روانپزشکی ابن سینا

بیمارستان تخصصی روانپزشکی در شیراز

بخش های تخصصی بیمارستان روانپزشکی ابن سینا
اورژانس
اعصاب
روانپزشکی
اعصاب و روان
لیست پزشکان بیمارستان روانپزشکی ابن سینا