دکتر امیدی - اینفوسلامت

بیمارستان دکتر امیدی (مازندران - بهشهر)

بيمارستان

visibility ۲۸۵

بازدید

مازندران - بهشهر

بلوار شهید هاشمی نژاد- خیابان بعثت- خیابان دکتر امیدی 

۰۱۱ - ۳۴۵۲۵۲۵۲ - ۳۴۵۲۳۰۴۰

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
جراحی عمومی
اتاق عمل
چشم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی
ترمیمی