دکتر میرحسینی - اینفوسلامت

بیمارستان دکتر میرحسینی (فارس - شیراز)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۱ - ۳۲۲۸۴۴۳۳-۴

visibility ۴۱۰

بازدید

فارس - شیراز

بلوار هجرت - روبروی خیابان عبیرامیز

۰۷۱ - ۳۲۲۸۴۴۳۳-۴

زنان
بخش زنان
اورژانس
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
ارتوپدی
عفونی
جراحی عمومی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
اتاق عمل
جراحی فک و صورت
چشم
(اتاق درد) لیبر
داخلی کبد و گوارش
پست پارتوم
تخت زایمان
آی سی یو جنرال
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان
داخلی
ترمیمی