دهخدا - اینفوسلامت

بیمارستان دهخدا (قزوین - قزوین)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۸ - ۳۳۳۴۲۰۵۰

visibility ۵۰۲

بازدید

قزوین - قزوین

خیابان فردوسی شمالی

۰۲۸ - ۳۳۳۴۲۰۵۰

بخش نوزادان
icu
ccu
جراحی عمومی
زنان و زایمان
داخلی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی