شهید آیت الله دستغیب - اینفوسلامت

بیمارستان شهید آیت الله دستغیب (فارس - شیراز)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۱ - ۳۲۲۸۸۰۶۴-۶

visibility ۹۳۴

بازدید

فارس - شیراز

خیابان حافظ - جنب باغ ملی- بیمارستان شهید آیت ا... دستغیب 

۰۷۱ - ۳۲۲۸۸۰۶۴-۶

کودکان و اطفال
اورژانس
گوش و حلق و بینی
اتاق عمل
چشم
تالاسمی