شهید آیت الله دستغیب - اینفوسلامت

بیمارستان شهید آیت الله دستغیب (فارس - شیراز)

بيمارستان

بازدید ۱۵۵۰

  • آدرس و شماره تلفن بیمارستان شهید آیت الله دستغیب

  • فارس - شیراز

    خیابان حافظ - جنب باغ ملی- بیمارستان شهید آیت ا... دستغیب 

    ۰۷۱ - ۳۲۲۸۸۰۶۴-۶

  • ۰۷۱ - ۳۲۲۸۸۰۶۴-۶
  • نقشه گوگل بیمارستان شهید آیت الله دستغیب

بخش های تخصصی بیمارستان شهید آیت الله دستغیب
کودکان و اطفال
اورژانس
گوش و حلق و بینی
اتاق عمل
چشم
تالاسمی
لیست پزشکان بیمارستان شهید آیت الله دستغیب