شهید هاشمی نژاد - اینفوسلامت

بیمارستان شهید هاشمی نژاد (تهران - تهران)

بيمارستان

visibility ۴۸۶

بازدید

تهران - تهران

خیابان ولی عصر (عج)- بالاتر از میدان ونک -  کوچه شهید والی نژاد

۰۲۱ - ۸۱۱۶۱

ccu
اورولوژی
پیوند کلیه
کلیه و مجاری ادرار
دیالیز
csr
کلیه ( نفرولوژی )
پیوند اعضا
جراحی کلیه
کلیه ( نفرولوژی ) اطفال
جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی ( اورولوژی )
فلوشیپ جراحی درون بین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی ( اندویورولوژی )
فلوشیپ جراحی درون بین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی ( اندویورولوژی )