دارالشفاء الزهرا - اینفوسلامت

درمانگاه دارالشفاء الزهرا (تهران - تهران)

درمانگاه
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۸۸۴۱۳۹۶۰

visibility ۳۶۷

بازدید

تهران - تهران

خیابان شریعتی- نرسیده به خیابان ملک- بن بست نوریان- طبقه فوقانی مسجد نوریان

۰۲۱ - ۸۸۴۱۳۹۶۰