امام حسن مجتبی (ع) - اینفوسلامت

بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) (فارس - داراب)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۱ - ۵۳۵۲۶۹۹۰

visibility ۴۰۲

بازدید

فارس - داراب

بلوار آیت اله خامنه ای

۰۷۱ - ۵۳۵۲۶۹۹۰

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
زایشگاه
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
nicu
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
سوانح
جراحی مغز و اعصاب
داخلی