اختر - اینفوسلامت

کلینیک اختر (تهران - تهران)

کلینیک
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۲۲۰۰۲۷۸۴_۵

visibility ۳۴۹

بازدید

تهران - تهران

خیابان شریعتی- پل رومی(الهیه)- خیابان بوستان- خیابان شریفی منش- بن بست آذر

۰۲۱ - ۲۲۰۰۲۷۸۴_۵

اورژانس
icu
ارتوپدی
جراحی عمومی
(اتاق درد) لیبر
مددکاری