کودکان - اینفوسلامت

بیمارستان کودکان (هرمزگان - بندر عباس)

بيمارستان

visibility ۲۵۸

بازدید

هرمزگان - بندر عباس

گلشهر شمالی-خیابان داروپخش

۰۷۶ - ۳۳۶۶ ۶۲۴۰

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
انکولوژی
شیمی درمانی
post icu