شهید چمران - اینفوسلامت

بیمارستان شهید چمران (کرمانشاه - کنگاور)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۳ - ۴۸۲۲۳۰۴۲

visibility ۳۰۲

بازدید

کرمانشاه - کنگاور

بلوار انقلاب جنب اداره برق

۰۸۳ - ۴۸۲۲۳۰۴۲

کودکان و اطفال
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اعصاب
کلیه و مجاری ادرار
ارتوپدی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
کلیه ( نفرولوژی )
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی