شهید چمران - اینفوسلامت

بیمارستان شهید چمران (خراسان جنوبی - فردوس)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۶ - ۳۲۷۲۲۸۰۱

visibility ۴۷۴

بازدید

خراسان جنوبی - فردوس

خیابان مطهری- بیمارستان شهید دکتر چمران

۰۵۶ - ۳۲۷۲۲۸۰۱

ccu
گوش و حلق و بینی
قلب و عروق
روانپزشکی
post ccu
داخلی