شهید چمران - اینفوسلامت

بیمارستان شهید چمران (لرستان - بروجرد)

بيمارستان

visibility ۳۰۵

بازدید

لرستان - بروجرد

خیابان دکتر فاطمی - خیابان دانشگاه

۰۶۶ - ۲۳۵۰ ۲۰۳۱

اورژانس
icu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
سوختگی
جراحی عمومی
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
nicu
پست پارتوم
تخت زایمان
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان