شهید چمران - اینفوسلامت

بیمارستان شهید چمران (فارس - شیراز)

بيمارستان

بازدید ۱۰۱۲

  • آدرس و شماره تلفن بیمارستان شهید چمران

  • فارس - شیراز

    بلوار شهید دکتر چمران-بیمارستان شهید چمران

    ۰۷۱ - ۳۶۲۴۰۱۰۱

  • ۰۷۱ - ۳۶۲۴۰۱۰۱
  • نقشه گوگل بیمارستان شهید چمران

بخش های تخصصی بیمارستان شهید چمران
اورژانس
icu
داخلی اعصاب (نورولوژی)
ارتوپدی
روانپزشکی
اتاق عمل
جراحی مغز و اعصاب
داخلی
طب فیزیکی و توانبخشی
لیست پزشکان بیمارستان شهید چمران