بوعلی - اینفوسلامت

بیمارستان بوعلی (همدان - همدان)

بيمارستان

visibility ۲۹۳

بازدید

همدان - همدان

 همدان - خیابان مهدیه - جنب بوستان مردم

۰۸۱ - ۳۸۳۸ ۱۰۲۲ - ۳۸۳۸۱۰۲۵

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
قلب و عروق
ارتوپدی
post ccu
جراحی عمومی
اتاق عمل
جراحی فک و صورت
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
آی سی یو جنرال
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان
داخلی