بوعلی - اینفوسلامت

بیمارستان بوعلی (قزوین - قزوین)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۸ - ۳۳۳۳۲۹۳۰-۲

visibility ۲۹۴

بازدید

قزوین - قزوین

خیابان بوعلی- مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا 

۰۲۸ - ۳۳۳۳۲۹۳۰-۲

icu
ccu
اعصاب
قلب و عروق
عفونی
جراحی قلب
آنژیوپلاستی
آنژیوگرافی
داخلی