بوعلی  - اینفوسلامت

بیمارستان بوعلی (اردبیل - اردبیل)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۵ - ۳۳۲۵۲۲۵۱
  • ۰۴۵ - ۳۳۲۵۲۲۵۲

visibility ۳۸۴

بازدید

سایر موارد

بیمارستان فوق تخصصی کودکان اردبیل

اردبیل - اردبیل

میدان ورزش - خیابان معلم - روبروی پارک آزادی - مرکز آموزشی درمانی بوعلی - سایر تلفن ها -۳۳۲۵۲۲۵۳- ۳۳۲۵۲۲۵۴

۰۴۵ - ۳۳۲۵۲۲۵۱ - ۳۳۲۵۲۲۵۲

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
عفونی
دیالیز
انکولوژی
nicu
خون ( آنکولوژی )
شیمی درمانی
هموفیلی