بوعلی  - اینفوسلامت

بیمارستان بوعلی (اردبیل - اردبیل)

بيمارستان

بازدید ۵۱۰

  • آدرس و شماره تلفن بیمارستان بوعلی

  • اردبیل - اردبیل

    میدان ورزش - خیابان معلم - روبروی پارک آزادی - مرکز آموزشی درمانی بوعلی - سایر تلفن ها -۳۳۲۵۲۲۵۳- ۳۳۲۵۲۲۵۴

    ۰۴۵ - ۳۳۲۵۲۲۵۱ - ۳۳۲۵۲۲۵۲

  • ۰۴۵ - ۳۳۲۵۲۲۵۱
  • ۰۴۵ - ۳۳۲۵۲۲۵۲
  • نقشه گوگل بیمارستان بوعلی

بیمارستان فوق تخصصی کودکان اردبیل

بخش های تخصصی بیمارستان بوعلی
کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
عفونی
دیالیز
انکولوژی
nicu
خون ( آنکولوژی )
شیمی درمانی
هموفیلی
لیست پزشکان بیمارستان بوعلی