دکتر بسکی - اینفوسلامت

بیمارستان دکتر بسکی (گلستان - گنبد کاووس)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۷ - ۳۳۵۵۴۴۴۱
  • ۰۱۷ - ۳۳۵۵۴۴۴۴

visibility ۲۹۵

بازدید

گلستان - گنبد کاووس

خیابان طالقانی شرقی

۰۱۷ - ۳۳۵۵۴۴۴۱ - ۳۳۵۵۴۴۴۴

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
زایشگاه
icu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
جراحی عمومی
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان
داخلی