بعثت - اینفوسلامت

بیمارستان بعثت (کردستان - سنندج)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۷ - ۳۳۲۸۵۹۱۰-۵

visibility ۲۹۵

بازدید

کردستان - سنندج

خیابان کشاورز- چهارراه مردوخ-مرکز پزشکی- آموزشی- و درمانی بعثت

۰۸۷ - ۳۳۲۸۵۹۱۰-۵

بخش نوزادان
اورژانس
icu
ارتوپدی
روانپزشکی
عفونی
جراحی عمومی
جراحی قلب
اتاق عمل
انکولوژی
هماتولوژی
(اتاق درد) لیبر
nicu
داخلی کبد و گوارش
داخلی ریه
کلیه ( نفرولوژی )
پست پارتوم
تخت زایمان
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان
داخلی
post icu
ایمونولوژی
آسم و آلرژی