بعثت - اینفوسلامت

بیمارستان بعثت (همدان - همدان)

بيمارستان

visibility ۲۷۵

بازدید

همدان - همدان

میدان رسالت - بلوار شهید مطهری

۰۸۱ - ۳۲۶۵ ۰۰۳۰ - ۳۲۶۴۰۰۳۴-۶

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
ارتوپدی
عفونی
سوختگی
داخلی غدد (آندوکراینولوژی)
جراحی عمومی
جراحی فک و صورت
هماتولوژی
nicu
جراحی زانو
داخلی کبد و گوارش
کلیه ( نفرولوژی )
جراحی توراکس
تروما
جراحی دست
آی سی یو جنرال
جراحی مغز و اعصاب
آنژیوگرافی
ترمیمی
جراحی عروق
ایمونولوژی
پیوند گوش