بنت الهدی - اینفوسلامت

بیمارستان بنت الهدی (خراسان رضوی - مشهد)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۱ - ۳۸۵۹۰۰۵۱
  • ۰۵۱ - ۳۸۵۹۰۰۵۲

visibility ۳۵۸

بازدید

خراسان رضوی - مشهد

خیابان بهار

۰۵۱ - ۳۸۵۹۰۰۵۱ - ۳۸۵۹۰۰۵۲

اورژانس
زایشگاه
icu
اورولوژی
پوست
ارتوپدی
دیالیز
nicu
رادیولوژی
زنان و زایمان
سونوگرافی
لیزر
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی