بنت الهدی - اینفوسلامت

بیمارستان بنت الهدی (بوشهر - بوشهر)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۷ - ۳۳۳۲۶۸۰۱

visibility ۳۹۲

بازدید

بوشهر - بوشهر

چهار راه دادگستری - خیابان سیراف - بیمارستان بنت الهدی

۰۷۷ - ۳۳۳۲۶۸۰۱

icu
ccu
post ccu
جراحی قلب
آنژیوگرافی
زنان و زایمان