شهید بهشتی - اینفوسلامت

بیمارستان شهید بهشتی (فارس - شیراز)

بيمارستان

بازدید ۸۵۵

  • آدرس و شماره تلفن بیمارستان شهید بهشتی

  • فارس - شیراز

    میدان ولیعصر- کد پستی :  ۱۶۶۹۵-۷۱۳۶۸

    ۰۷۱ - ۳۲۲۴۱۱۶۱-۴ - ۳۲۲۳۱۴۹۹

  • ۰۷۱ - ۳۲۲۴۱۱۶۱-۴
  • ۰۷۱ - ۳۲۲۳۱۴۹۹
  • نقشه گوگل بیمارستان شهید بهشتی

بخش های تخصصی بیمارستان شهید بهشتی
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
قلب و عروق
ارتوپدی
post ccu
جراحی عمومی
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
nicu
پست پارتوم
تخت زایمان
جراحی مغز و اعصاب
آنژیوگرافی
زنان و زایمان
داخلی
لیست پزشکان بیمارستان شهید بهشتی