شهید بهشتی - اینفوسلامت

بیمارستان شهید بهشتی (اصفهان - کاشان)

بيمارستان

visibility ۳۳۱

بازدید

اصفهان - کاشان

بلوار قطب راوندی-مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی-کد پستی ۸۷۱۵۹/۸۱۱۵۱

۰۳۱ - ۵۵۵۴۰۰۲۶-۹

بخش زنان
اورولوژی
کلیه و مجاری ادرار
پوست
قلب و عروق
عفونی
روماتولوژی
داخلی غدد (آندوکراینولوژی)
جراحی قلب
هماتولوژی
داخلی کبد و گوارش
داخلی ریه
کلیه ( نفرولوژی )
تغذیه و رژیم درمانی
داخلی
طب فیزیکی و توانبخشی
سونوگرافی
نوار مغز
نوار قلب
مغز و اعصاب
اطفال
کلیه ( نفرولوژی ) اطفال
فلوشیپ نازایی و آی وی اف