شهید بهشتی - اینفوسلامت

بیمارستان شهید بهشتی (یزد - تفت)

بيمارستان

بازدید ۴۱۲

  • آدرس و شماره تلفن بیمارستان شهید بهشتی

  • یزد - تفت

    بیمارستان شهید بهشتی تفت

    ۰۳۵ - ۳۲۶۳ ۳۰۰۰

  • ۰۳۵ - ۳۲۶۳ ۳۰۰۰
  • نقشه گوگل بیمارستان شهید بهشتی

بخش های تخصصی بیمارستان شهید بهشتی
کودکان و اطفال
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
قلب و عروق
ارتوپدی
عفونی
post ccu
جراحی عمومی
مسمومیت
دیالیز
اتاق عمل
چشم
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی
VIP
لیست پزشکان بیمارستان شهید بهشتی