شهید بهشتی - اینفوسلامت

بیمارستان شهید بهشتی (یزد - تفت)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۵ - ۳۲۶۳ ۳۰۰۰

visibility ۳۶۸

بازدید

یزد - تفت

بیمارستان شهید بهشتی تفت

۰۳۵ - ۳۲۶۳ ۳۰۰۰

کودکان و اطفال
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
قلب و عروق
ارتوپدی
عفونی
post ccu
جراحی عمومی
مسمومیت
دیالیز
اتاق عمل
چشم
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی
VIP