شهید بهشتی - اینفوسلامت

درمانگاه شهید بهشتی (کرمانشاه - کرمانشاه )

درمانگاه
  • تماس

  • ۰۸۳ - ۳۷۲۷۷۷۰۸

visibility ۲۷۰

بازدید

کرمانشاه - کرمانشاه

خیابان شریعتی

۰۸۳ - ۳۷۲۷۷۷۰۸

کودکان و اطفال
اورژانس
icu
ccu
قلب و عروق
جراحی قلب