روانپزشکی شهید بهشتی - اینفوسلامت

بیمارستان روانپزشکی شهید بهشتی (کرمان - کرمان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۴ - ۳۲۱۱۷۶۲۱

visibility ۳۴۱

بازدید

کرمان - کرمان

کیلومتر ۵ بلوار جمهوری اسلامی - روبروی فنی و حرفه ای- بیمارستان روانپزشكی شهید بهشتی

۰۳۴ - ۳۲۱۱۷۶۲۱

بخش زنان
بخش مردان
کودکان و اطفال
اورژانس
شوک مغزی
درمان های غیر دارویی