شهید بهشتی - اینفوسلامت

بیمارستان شهید بهشتی (خوزستان - آبادان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۶۱ - ۵۳۳۲۳۰۹۴

visibility ۲۹۰

بازدید

خوزستان - آبادان

بیمارستان شهید بهشتی - سایر تلفن ها ۵۳۳۲۹۴۰۰ -۵۳۳۲۹۴۰۱

۰۶۱ - ۵۳۳۲۳۰۹۴

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
پست پارتوم
تالاسمی
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان
داخلی