شهید بهشتی - اینفوسلامت

بیمارستان شهید بهشتی (خوزستان - اندیمشک)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۶۱ - -

visibility ۲۹۷

بازدید

خوزستان - اندیمشک

-

۰۶۱ - -

کودکان و اطفال
اورژانس
ccu
جراحی عمومی
زنان و زایمان
داخلی