شهید بهشتی - اینفوسلامت

بیمارستان شهید بهشتی (زنجان - زنجان )

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۴ - ۳۳۵۴۴۰۰۱

visibility ۴۵۳

بازدید

سایر موارد

بیمارستان , مراکز درمانی, کلینیک, درمانگاه

زنجان - زنجان

دروازه ارک - بیمارستان شهید دکتر بهشتی

۰۲۴ - ۳۳۵۴۴۰۰۱

اورژانس
روانپزشکی
دیالیز
اعصاب و روان
بستری
پوست، مو و زیبایی ( درماتولوژی )