بازرگانان (شهید اندرزگو) - اینفوسلامت

بیمارستان بازرگانان (شهید اندرزگو) (تهران - تهران)

بيمارستان

visibility ۵۰۱

بازدید

تهران - تهران

اتوبان آهنگ- شهید محلاتی- جنب پل ری

۰۲۱ - ۳۳۵۵۲۰۰۱-۳

زنان
icu
ccu
شیمی درمانی
بلوک زایمان
داخلی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی