بانک ملی - اینفوسلامت

بیمارستان بانک ملی (تهران - تهران)

بيمارستان

visibility ۳۸۶

بازدید

تهران - تهران

خیابان فردوسی - ادارات مرکزی بانک- روبروی سفارت آلمان

۰۲۱ - ۳۳۱۱۳۶۰۹

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
icu
ccu
قلب و عروق
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
همودیالیز
بلوک زایمان
جراحی عمومی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی