شهید دکتر محمد جواد باهنر - اینفوسلامت

بیمارستان شهید دکتر محمد جواد باهنر (کهگیلویه و بویراحمد - دهدشت)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۴ - -

visibility ۲۹۳

بازدید

کهگیلویه و بویراحمد - دهدشت

-

۰۷۴ - -

کودکان و اطفال
ccu
جراحی عمومی
زنان و زایمان
داخلی