بهمن - اینفوسلامت

بیمارستان بهمن (تهران - تهران)

بيمارستان

visibility ۱

بازدید

تهران - تهران

شهرك غرب، خیابان ایران زمین شمالی، بیمارستان بهمن

۰۲۱ - ۸۸۵۷۵۹۰۱-۱۰

بخش نوزادان
icu
ccu
ارتوپدی
post ccu
جراحی عمومی
زنان و زایمان
post icu
فلوشیپ پیوند کلیه
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
فلوشیپ نازایی و آی وی اف
فلوشیپ نازایی و آی وی اف
فلوشیپ نازایی و آی وی اف
فلوشیپ نازایی و آی وی اف
فلوشیپ نازایی و آی وی اف
جراحی استخوان و مفاصل ( ارتوپدی )
فلوشیپ جراحی ستون فقرات
جراحی استخوان و مفاصل ( ارتوپدی )
فلوشیپ جراحی زانو
فلوشیپ پیوند کلیه
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
فلوشیپ سرطان شناسی زنان ( انکولوژی زنان )
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی