روانپزشکی  بهاران - اینفوسلامت

بیمارستان روانپزشکی بهاران (سیستان و بلوچستان - زاهدان)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۴ - ۳۳۵۱۳۷۷۷-۹

visibility ۳۲۱

بازدید

سیستان و بلوچستان - زاهدان

خیابان امام خمینی (ره) - روبری اداره غله 

۰۵۴ - ۳۳۵۱۳۷۷۷-۹

اورژانس
روانپزشکی
بستری