بهار - اینفوسلامت

بیمارستان بهار (سمنان - شاهرود)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۳ - ۳۲۲۴۷۶۴۸

visibility ۳۲۲

بازدید

سمنان - شاهرود

خیابان ۲۲ بهمن

۰۲۳ - ۳۲۲۴۷۶۴۸

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
سوختگی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
اتاق عمل
nicu
آی سی یو جنرال
بلوک زایمان
زنان و زایمان
داخلی
post icu