آزادی - اینفوسلامت

بیمارستان آزادی (تهران - تهران)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۶۶۰۳۵۱۴۴

visibility ۴۴۴

بازدید

تهران - تهران

خیابان آزادی- خیابان میمنت

۰۲۱ - ۶۶۰۳۵۱۴۴

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
داخلی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی
جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی