آیت الله طالقانی - اینفوسلامت

بیمارستان آیت الله طالقانی (ایلام - ایلام)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۴ - ۳۲۲۲۷۱۴۴

visibility ۴۶۴

بازدید

ایلام - ایلام

بلوار شهیدبهشتی -جنب ایران خودرو - بیمارستان آیت الله طالقانی

۰۸۴ - ۳۲۲۲۷۱۴۴

زنان
سوختگی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
انکولوژی
اعصاب و روان