آیت الله بهاری - اینفوسلامت

بیمارستان آیت الله بهاری (یزد - بهار)

بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۵ - ۲۴۲۲۰۴۴۱

visibility ۲۹۳

بازدید

یزد - بهار

بلوار کشاورز- بیمارستان آیت اله بهاری

۰۳۵ - ۲۴۲۲۰۴۴۱

اورژانس
جراحی عمومی
اتاق عمل
زنان و زایمان